Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2019
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24C ust. 2 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 07.07.2019 roku ulegają zmianie stawki za dostawę wody i odprowadzone ścieki.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RET.070.240.2018 z dnia 28.06.2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nowa stawka za dostawę wody wynosi 3,46 zł/m3 netto
Nowa stawka za odprowadzanie ścieków wynosi 10,40 zł/m3 netto
Stawka dopłaty do ścieków pozostaje bez zmian.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2015 do 31.12.2015 obowiązywać będzie nowa taryfa zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej poniżej taryfie.
Dodał: Robert Pawlik 2014-12-21
Harmonogram wywozu odpadów stałych z terenów obsługiwanych przez PGKiM Sp. z o.o. - 2014 rok
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. wywozi segregowane i niesegregowane odpady komunalne z poniższych Gmin.
Dodał: Robert Pawlik 2014-01-02
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2014
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2014 do 31.12.2014 obowiązywać będzie nowa taryfa zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dodał: Robert Pawlik 2013-12-19
Strony:  1 (2) 3  4  5  6  z 6
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *