Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2021
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust 2 i art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 13.01.2022 roku ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20.12.2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2014
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2014 do 31.12.2014 obowiązywać będzie nowa taryfa zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dodał: Robert Pawlik 2013-12-19
Harmonogram wywozu odpadów stałych z terenów obsługiwanych przez PGKiM Sp. z o.o.
Harmonogram wywozu odpadów stałych z terenów obsługiwanych przez PGKiM Sp. z o.o.
Dodał: Robert Pawlik 2013-07-09
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2013
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2013 do 31.12.2013 obowiązywać będzie nowa taryfa zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dodał: Robert Pawlik 2013-01-01
Strony:  1  2 (3) 4  5  6  7  z 7
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl