Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2021
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust 2 i art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 13.01.2022 roku ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20.12.2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów stałych z terenów wiejskich
Harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów stałych z terenów wiejskich
Dodał: Robert Pawlik 2010-10-01
Harmonogram wywozu segregowanych odpadów stałych z terenów wiejskich
Harmonogram wywozu segregowanych nieczystości stałych z terenów wiejskich
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-30
Informacja na temat aktualnie obowiązujących cen dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Informacja na temat aktualnie obowiązujących cen dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-30
Strony:  1  2  3  4  5 (6) 7  z 7
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl