Obowiązek podłączenia do kanalizacji
W przypadku zaistnienia możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (np.: po realizacji nowej inwestycji) zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy na nieruchomości zlokalizowana jest spełniająca wszystkie przepisu prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wykona swojego obowiązku tj. nie przyłączy się do sieci kanalizacyjnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z godnie z art. 5 ust. 7 ustawy nakaz wykonania przyłączenia. Wyroki WSA wskazują, iż nawet trudna sytuacja materialna lub życiowa nie ma znaczenia w przedmiotowej sytuacji.
Szkolenia z poprawnej segregacji odpadów
PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z umową dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku informuje o terminach szkoleń dla mieszkańców, dotyczących poprawnej segregacji odpadów komunalnych.
Dodał: Robert Pawlik 2019-08-22
Konkurs
Miło nam zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie na zbiórkę surowców wtórnych, którego organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Staszowie.
Dodał: Robert Pawlik 2019-03-21
Modernizacja ujęcia wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że trwają prace modernizacyjne na Ujęciu Wody pitnej przy ul. Rakowskiej w Staszowie. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodał: Robert Pawlik 2017-06-01
Strony: (1) 2  3  4  5  6 ... z 10
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *