Obowiązek podłączenia do kanalizacji
W przypadku zaistnienia możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (np.: po realizacji nowej inwestycji) zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy na nieruchomości zlokalizowana jest spełniająca wszystkie przepisu prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wykona swojego obowiązku tj. nie przyłączy się do sieci kanalizacyjnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z godnie z art. 5 ust. 7 ustawy nakaz wykonania przyłączenia. Wyroki WSA wskazują, iż nawet trudna sytuacja materialna lub życiowa nie ma znaczenia w przedmiotowej sytuacji.
Wyniki konkursu Zbiórka Surowców Wtórnych
Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, przy współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.
Dodał: Robert Pawlik 2020-12-04
Apel o oszczędne gospodarowanie wodą
W związku z przedłużającym się okresem suszy oraz stale wzrastającym poborem wody z sieci wodociągowej, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zwracają się z prośbą do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą, do czasu zmiany sytuacji pogodowej.
Dodał: Robert Pawlik 2020-08-10
Szkolenia z poprawnej segregacji odpadów
PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z umową dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku informuje o terminach szkoleń dla mieszkańców, dotyczących poprawnej segregacji odpadów komunalnych.
Dodał: Robert Pawlik 2019-08-22
Strony: (1) 2  3  4  5  6 ... z 11
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl