Za palenie śmieci w piecu grozi 30 dni aresztu
Na terenie każdej nieruchomości musi znajdować się pojemnik na śmieci oraz właściciel musi posiadać umowę dotyczącą przekazywania odpadów komunalnych odpowiednim służbom. Zdarza się jednak, że właściciele uchylają się od tego obowiązku i palą odpady w domowych kotłach CO. Tymczasem grożą za to surowe kary – mandat w wysokości 500 zł, 5 tys. zł grzywny oraz 30 dni aresztu. Wynika to z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.). Zabrania ona odzysku lub unieszkodliwienia odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania.

Jeśli istnieje obawa, że gospodarz spala odpady w domowym piecu, wójt lub burmistrz ma prawo wydać decyzję o kontroli podejrzanej posesji. Umożliwia to art. 323 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.).
Kontrolujący mogą poprosić właściciela nieruchomości o pokazanie pieca i pobrać próbki. Ich zbadanie pozwoli stwierdzić, czy palono w nim zabronione substancje. Kontrolujący może też zażądać od domowników okazania rachunków za wywóz śmieci. Jeśli właściciel odmówi udzielenia informacji może otrzymać mandat. Oporny właściciel może odmówić jego przyjęcia, a wtedy sprawa trafi do sądu. Musi też zdawać sobie sprawę z tego, że zgodnie z art. 225 par. 1 kodeksu karnego osobie, która przeszkadza w przeprowadzeniu kontroli, grozi kara ograniczenia wolności.

W kotłach CO nie wolno palić m.in.:
● plastikowych pojemników i butelek oraz toreb foliowych
● przedmiotów z tworzyw sztucznych
● opakowań po farbach i lakierach
● zużytych opon


Oprac. na podstawie art. Eweliny Stańczyk-Malickiej; Kary dla osób zanieczyszczających teren; Gazeta Prawna, 12.10.2011 r.
Szkolenia z poprawnej segregacji odpadów
PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z umową dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku informuje o terminach szkoleń dla mieszkańców, dotyczących poprawnej segregacji odpadów komunalnych.
Dodał: Robert Pawlik 2019-08-22
Konkurs
Miło nam zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie na zbiórkę surowców wtórnych, którego organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Staszowie.
Dodał: Robert Pawlik 2019-03-21
Modernizacja ujęcia wody
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że trwają prace modernizacyjne na Ujęciu Wody pitnej przy ul. Rakowskiej w Staszowie. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodał: Robert Pawlik 2017-06-01
Strony: (1) 2  3  4  5  6 ... z 10
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *