Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonuje instalacje wodociągowo kanalizacyjne, montaż urządzeń pomiarowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakład wodociągów obsługuje 15,6 km magistrali wodociągowej, 55,5 km sieci rozdzielczej w mieście, 114,2 km sieci rozdzielczej na wsi, 50,3 km przyłączy wodociągowych. Zakład posiada w eksploatacji 4 studnie: dwie w Staszowie: Radzików I i Radzików II, oraz w Sztombergach i w Woli Osowej w skład których łącznie wchodzi 11 studni głębinowych. Oczyszczalnia ścieków i przepompownie obsługują 30,6 km sieci kanalizacyjnej ora 9,8 km przyłączy, w tym około 850 szt. studzienek kanalizacyjnych. Zajmuje się utrzymaniem drożności sieci kanalizacyjnej, wykonywaniem na zlecenie UMiG w Staszowie prac przy czyszczeniu kanalizacji burzowej ponadto wraz z pracownikami ujęcia wody prowadzi wymianę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco następujące prace: obsługa urządzeń mechanicznych, prasowanie osadu, czyszczenie krat i piaskowników, obsługa urządzeń elektrycznych i pneumatyki, konserwacja i naprawa urządzeń. Przepompownie wyposażone są w nowoczesny system monitoringu wykorzystujący pakietową transmisję danych (GPRS)

Kierownik ZWK - Kryspin Bednarczyk
Zastępca Kierownika ZWK - Krzysztof Dyl
Kontakt telefoniczny: 15 864 26-41 wew. 55, 56
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dodał: Robert Pawlik 2010-10-01
Strony: (1) z 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl