Zakład Usług Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, sprzedaży gazu propan-butan w butlach 11kg, usług transportowych i wynajem sprzętu budowlanego, administracja cmentarzem komunalnym, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenia gospodarki materiałowej w spółce. W okresie zimowym ZUK świadczy usługi z zakresu zimowego utrzymania ulic, chodników i dróg publicznych.

Wysypisko odpadów komunalnych Staszów-Pocieszka zostało przekazane do użytku w 1989 r. Powierzchnia wysypiska wynosi 3,98 ha. Zlokalizowane jest w wyrobisku piasku znajdującym się 2,5 km na północ od Staszowa i ok. 0,5 km na wschód od drogi Staszów-Sztombergi. Składowisko to przyjmuje odpady z miasta i gminy Staszów oraz gmin sąsiadujących. Minimalizację wpływu składowiska na środowisko osiągnięto poprzez odpowiednią jego lokalizację i konstrukcję oraz przestrzeganie reżimów technologicznych składowania odpadów. Na wysypisku prowadzony jest rejestr pojazdów przywożących odpady oraz ich ilość. Odpady są częściowo segregowane co w znacznym stopniu zmniejsza ilość odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania. Wysypisko w Pocieszce jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 w sobotę do 15:00

Kierownik ZUK - Tadeusz Sankiewicz
Kontakt telefoniczny: 15 864 26-41 wew. 37
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych
Dodał: Robert Pawlik 2010-10-01
Strony:  1 (2) z 2
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl