Miasto Staszów nie posiadało w okresie międzywojennym podstawowych urządzeń komunalnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie posiadało także prawidłowo zorganizowanego usuwania nieczystości. Ludność zaopatrywała się w wodę pitną z kilkunastu istniejących studni, a w przeważającej mierze z przepływającej rzeki Czarnej. W roku 1959 Prezes Miejskiej Rady Narodowej uchwałą Nr 23/57/59 powołał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego zadaniem było wykonawstwo zadań wchodzących w zakres gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, łącznie z prowadzeniem spraw publicznej gospodarki lokalami.

W roku 1965 otwarto w Grzybowie kopalnie siarki "Siarkopol" co spowodowało dynamiczny rozwój gospodarczy Staszowa. Zaistniała potrzeba utworzenia przedsiębiorstwa świadczącego w szerokim zakresie usługi komunalne dla ludności. W tym tez celu uchwałą Nr 17/23/67 z dnia 25 listopada 1967r. powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie.
Na stanowisko dyrektora został powołany Henryk Albera a jego zastępcą został Antoni Jarecki. W roku 1970 stanowisko zastępcy dyrektora objął Henryk Cieślik.

W 1974 roku do dyspozycji Przedsiębiorstwa została przekazana nowa baza wraz z budynkiem administracyjnym. Z dniem 11 maja 1974 stanowisko dyrektora obejmuje Zbigniew Małkiewicz, którego w czerwcu 1975 r. zastępuje Kazimierz Karwacki. 1 lipca 1975 roku powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli. W Staszowie powstaje oddział, którego dyrektorem zostaje Kazimierz Karwacki. 1 lipca 1982r. Naczelnik Miasta i Gminy Staszow powołał Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Z dniem 1 lutego 1983 r. na stanowisko dyrektora zostaje powołany Henryk Cieślik a jego zastępcą zostaje Kazimierz Podsiadło. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostało przekształcone aktem notarialnym z dnia 12 grudnia 1995 roku w Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

W skład pierwszego Zarządu weszli:
Henryk Cieślik - prezes
Kazimierz Podsiadło - członek Zarządu
Kazimiera Jastrząb - członek Zarządu

Historia spółki
Miasto Staszów nie posiadało w okresie międzywojennym podstawowych urządzeń komunalnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie posiadało także prawidłowo zorganizowanego usuwania nieczystości.
Dodał: Robert Pawlik 2010-08-31
Strony: (1) z 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl