Druki i formularze
ZUK - Zakład Usług Komunalnych
- Wniosek na zawarcie umowy wywozu nieczystości stałych - dla firm i instytucji
- Wniosek na wynajem sprzętu
ZWK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - dla firm
- Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - dla klientów indywidualnych
- Wniosek na wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków
- Zlecenie wykonania przyłączenia so sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- Wniosek o montaż podlicznika
- Protokół zdawczo - odbiorczy do umowy na dostawę wody
- Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
- Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków
Druki i formularze
Druki i formularze do pobrania
Dodał: Robert Pawlik 2019-12-09
Strony: (1) z 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl