Edukacja ekologiczna
21 kwietnia z inicjatywy władz Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie jak również naszego Przedsiębiorstwa odbyło się spotkanie z uczniami klas I – III, które miało na celu przybliżenie problematyki degradacji środowiska i jego ochrony. Pan Zbigniew Kamiński (Inspektor ds Ochrony Środowiska) podejmując się tego wyzwania chciał przede wszystkim uświadomić dzieciakom jak ważną role odgrywa środowisko w życiu każdego z nas. Miał jednak na uwadze fakt, że sama tematyka ochrony środowiska jest bardzo złożona i nie sposób omówił wszystkich zagadnień w sposób wyczerpujący.

Jak wiemy, pojecie ochrony środowiska jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje wiele zagadnień. Wśród nich szczególne miejsce zajmują zagrożenia wynikające z lawinowo narastających ilości odpadów (śmieci). Od momentu, gdy człowiek stał sie rolnikiem i tym samym zaczął rozwijać swoją działalność, zaczął ingerować w środowisko. Mimo to w dalszym ciągu przyroda potrafiła się bronić i miedzy nią a człowiekiem zachowana była symbioza, Niestety, gwałtowny przyrost ludności na świecie, zagospodarowanie rolnicze najkorzystniejszych terenów oraz coraz szybszy rozwój cywilizacji naukowo – technicznej, spowodowały zachwianie tej równowagi. Człowiek coraz bardziej niszczył i dewastować przyrodę, biorąc z niej znacznie więcej niż w rzeczywistości potrzebował dla zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Obecnie sytuacja przedstawia sie następująco: zanika warstwa ozonowa, następuje ocieplenie klimatu, mamy do czynienia ze zjawiskiem „kwaśnych deszczów”, w sposób lawinowy wycina się drzewa w lasach tropikalnych, które są płucami naszej planety itp. Wszystkie te elementy wpływają na zagrożenia środowiska Ziemi. Dlatego też chcąc zapobiec temu zjawisku naszą wspólną ideą powinno stać się ochrona naszej przyrody, a możemy zacząć od naszego najbliższego otoczenia i od naszych pociech, gdyż to oni są naszą nadzieją na przyszłość.

Dzięki przyrodzie, która dostarcza nam wielu środków potrzebnych do egzystencji mamy również chwile wytchnienia i spokoju w naszym codziennym i jakże ostatnio zabieganym życiu. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, dzięki którym możemy dostrzec ogromna powagę tego problemu. Ziemia nie jest niestety przedmiotem wielokrotnego użytku i powinniśmy mieć to na uwadze, dbając o nią. Przecież nie tylko zachowujemy ją w czystości tylko i wyłącznie dla samych siebie, ale przede wszystkim z myślą o jej przyszłych mieszkańców. To prawda, że najlepiej byłoby gdyby nie było w ogóle śmieci. Wówczas nie mielibyśmy problemu ani zmartwień. Niestety jest to niemożliwe i nierealne, bowiem jak świat – światem odpady komunalne, czyli popularne śmieci niewątpliwie były, są i będą występowały w naszym otoczeniu czy tego chcemy czy też nie. Jednakże to w dużej mierze od nas samych zależy ich potencjalna ilość.

Należy więc wykorzystać wszelkie nam możliwe sposoby i cieszą się z każdej możliwości ponownego zagospodarowania odpadów i ich wykorzystania. Ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów wymaga coraz większej ilości pojemników, kontenerów i worków na odpady mogące pomieścić góry śmieci. Zapełniają się istniejące i powstają nowe wysypiska śmieci jak również w ostatnim czasie można zaobserwować nawarstwienie się problemu, tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Porzucane bezmyślnie odpady świadczą nie tylko o bardzo niskiej świadomości potencjalnych mieszkańców ale również o braku dojrzałości i odpowiedzialności. Dlatego też mając na uwadze wszystkie te zjawiska jak również dobro nas wszystkich, myślą przewodnią pana Zbigniewa Kamińskiego było nauczenie dzieciaków i wpojenie im pewnych wartości. Na spotkaniu omówiono w jaki sposób należy dokonywać segregacji odpadów by móc ich poddać recyklingowi, czyli wykorzystać je jako surowce wtórne. Uważamy, że już od najmłodszych lat powinniśmy zadbać o nasze otoczenie.

Dlatego też tym chętniej podjeliśmy tą tematykę i jesteśmy zadowoleni z osiągnięcia zamierzonego celu. Spotkanie z panem Inspektorem ds Ochrony Środowiska cieszyło się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród najmłodszych słuchaczy. Mamy nadzieję, że takie akcje będą przeprowadzane znacznie częściej. Jesteśmy gotowi wesprzeć podobne akcje i inicjatywy.
Zbiórka baterii
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie - we współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. - podjęło inicjatywę zorganizowania selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na terenie szkół i przedszkoli Gminy Staszów.
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-10
Odpady wielkogabarytowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. w trosce o środowisko naturalne prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do segregowania odpadów i wrzucania ich do specjalnych pojemników rozmieszczonych w różnych częściach miasta.
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-10
Strony:  1  2 (3) z 3
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *