Jak chronić środowisko naturalne
22 kwietnia każdego roku obchodzimy światowy Dzień Ziemi. Jest to okazja do podjęcia wszelakich działań mających na celu poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego. Polska, corocznie bierze udział w tej ogólnoświatowej akcji, jednocząc przy tym całe społeczeństwo we wspólnym działaniu dla dobra naszego kraju. Kolejną taką akcją podejmowaną na rzecz ochrony naszej przyrody jest akcja "Sprzątanie Świata", która przypada w miesi±cu wrzesień. Taka kilkudniowa akcja jest tylko małą lekcją ekologii i ma ona na celu zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów oraz ich właściwego składowania i przetwarzania. Należy jednak pamiętać o tym, aby jak najmniej śmiecić przez cały rok. Od nas samych w dużym stopniu zależy, czy nasze środowisko będzie czyste i zdrowe. Starajmy się więc ograniczać ilość produkowanych śmieci, używajmy i domagajmy się od producentów opakowań wielokrotnego użytkowania i już we własnych gospodarstwach segregujmy odpady. Z analizy składu odpadów wynika, że wszystkie wyrzucone przedmioty muszą stać się odpadami. Duża ich część to surowce wtórne, które mogą być poddane recyklingowi, czyli ponownemu wykorzystaniu przez przemysł (papier, szkło, metal). W Europie Zachodniej dzięki mechanizmom ekonomicznym i prawnym wykorzystuje sił powtórnie ponad 80% uciążliwych odpadów. Niestety w naszym kraju jest to proces zupełnie odwrotny, bowiem aż 99,8% odpadów komunalnych trafia na wysypiska zajmujące coraz większe obszary. Mamy świadomość, że przy zagospodarowaniu odpadu problem może stanowić jakiś jego składnik, którego już się nie da bardziej zredukować ani wykorzystać jako surowiec wtórny. Jednak sposób tej likwidacji nie powinien prowadzić do wytworzenia substancji bardziej zagrażającej środowisku niż odpady wyjściowe. Dlatego też, redukcja odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych to nie puste hasła, lecz najważniejsze działania w zakresie profilaktyki i gospodarki odpadami, które muszą być realizowane. Dzięki temu my i przyszłe pokolenia unikniemy "zatonięcia" w śmieciach, a wielkość i rodzaj naszej konsumpcji pozwoli na wykorzystywanie zasobów przyrody w sposób mądry i dalekowzroczny. Zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska są odpady przemysłowe komunalne. Odpady przemysłowe stanowią około 80% całkowitej ilości odpadów i sę niebezpieczne ze względu na wysoką toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość. Najwięcej odpadów powstaje w przemyśle węglowym, siarkowym, hutnictwie metali kolorowych oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach. Są to popioły lotne, żużle i pyły mineralne. Zacznijmy od naszego gospodarstwa i od dziś dbajmy o nasze środowisko!!!
Edukacja ekologiczna
21 kwietnia z inicjatywy władz Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie jak również naszego Przedsiębiorstwa odbyło się spotkanie z uczniami klas I – III, które miało na celu przybliżenie problematyki degradacji środowiska i jego ochrony.
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-10
Jak chronić środowisko naturalne
22 kwietnia każdego roku obchodzimy światowy Dzień Ziemi. Jest to okazja do podjęcia wszelakich działań mających na celu poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-10
Odzysk papieru
Odzysk papieru ratuje lasy, bo celuloza z makulatury może z powodzeniem zastąpić czystą celulozę uzyskiwaną ze ścinanych drzew. Na wysypisku i wokół nas jest mniej śmieci. Ratujemy drzewa, bo 1 tona papieru to 17 drzew, a jedna tona makulatury da nam 910 kg dobrej jakości papieru.
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-10
Strony: (1) 2  3  z 3
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *