Przedmiot działalności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. prowadzi działalność w następującym zakresie.

- PKD: 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
- PKD: 37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW
- PKD: 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
- PKD: 68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
- PKD: 96, 03, Z, POGRZEBY I DZIAŁALNOSC POKREWNA
- PKD: 01, 61, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA PRODUKCJE ROSLINNA
- PKD: 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
- PKD: 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
- PKD: 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
- PKD: 42, 11, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DRÓG I AUTOSTRAD
- PKD: 42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
- PKD: 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- PKD: 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
- PKD: 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- PKD: 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
- PKD: 43, 31, Z, TYNKOWANIE
- PKD: 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- PKD: 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE SCIAN
- PKD: 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
- PKD: 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- PKD: 47, 78, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
- PKD: 49, 32, Z, DZIAŁALNOSC TAKSÓWEK OSOBOWYCH
- PKD: 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- PKD: 55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
- PKD: 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
- PKD: 69, 20, Z, DZIAŁALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
- PKD: 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
- PKD: 71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
- PKD: 71, 12, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO TECHNICZNE
- PKD: 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
- PKD: 73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
- PKD: 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI
- PKD: 77, 31, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN ROLNICZYCH
- PKD: 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWLANYCH
- PKD: 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- PKD: 81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZATANIE
- PKD: 81, 30, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
- PKD: 82, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
- PKD: 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- PKD: 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Przedmiot działalności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. prowadzi działalność w następującym zakresie. Szczegółowy wykaz kodów PKD
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-30
Nasza działalność
Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonuje instalacje wodociągowo kanalizacyjne, montaż urządzeń pomiarowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, usług transportowych i wynajem sprzętu budowlanego, administracja cmentarzem komunalnym, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych.

Dział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami administruje komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Staszów, zarządza dwoma budynkami biurowo - hotelowymi, zarządza nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczy usługi na rzecz podmiotów i osób fizycznych.

Dodał: Robert Pawlik 2010-08-31
Strony: (1) z 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl