PGKiM Sp. z o.o. - sierpień 2020
Inżynier Kontraktu
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”, w zakresie 5 kontraktów, w tym 4 kontrakty na roboty budowlane i 1 kontrakt na dostawy:

- Kontrakt I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową oczyszczalni wód deszczowych w gminie Połaniec - Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) - FIDIC czerwony.
- Kontrakt II Dostawy pompowni i urządzeń płuczących dla kanalizacji ciśnieniowej - kontrakt na warunkach prawa polskiego.
- Kontrakt III Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów - Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) - FIDIC czerwony.
- Kontrakt IV Projektowanie i budowa systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów–miejscowości: Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna - Kontrakt wg Warunków Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) - FIDIC żółty.
- Kontrakt V Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kłoda, Szczeka, Niedziałki i Rytwiany - Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) - FIDIC czerwony

wraz z zapewnieniem odpowiedniej obsady samodzielnych funkcji technicznych również dla sprawowania nadzoru inwestorskiego, wymaganego ustawą Prawo Budowlane. Przewiduje się zakończenie realizacji całego Projektu do 31.12.2010 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono 29.07.2006
Tryb: Przetarg Nieograniczony
Data zamieszczenia: 2006-07-26
Data zakończenia: 2006-09-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-26
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *