PGKiM Sp. z o.o. - marzec 2020
Opracowanie kompletnego wniosku o zmianę decyzji KE o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności dla projektu Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany
Opracowanie wniosku o zmianę decyzji Komisji Europejskie o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami według wytycznych Instytucji Zarządzających Funduszem Spójności w Polsce i standardów zawartych w stosownych dokumentach Komisji Europejskiej w tym zakresie obejmujących: 1. Analizę wskaźników realizacji projektu i ustalenie odchyleń w stosunku do wskaźników monitorujących zawartych w decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu, z uwzględnieniem planowanego zagospodarowania oszczędności w kosztach kwalifikowanych po przetargach na roboty budowlane w kontraktach. 2. Przeprowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych uwzględniających wpływ zmian w projekcie na sytuację finansową projektu. 3.Aktualizację studium wykonalności dla projektu. 4. Branie czynnego udziału wraz z Zamawiającym w uzgadnianiu opracowywanego wniosku z Instytucjami Zarządzającymi Funduszem Spójności aż do momentu jego zarejestrowania w Komisji Europejskiej. 5. Poprawianie wniosku w przypadku uwag Komisji Europejskiej. Zakres zmian w projekcie przekracza 10% zakresu rzeczowego w stosunku do Decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu.
Tryb: Przetarg Nieograniczony
Data zamieszczenia: 2008-07-01
Data zakończenia: 2008-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-01
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *