PGKiM Sp. z o.o. - marzec 2020
TA2 a - Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zwiększonych zakresów robót objętych wnioskiem o zmianę Decyzji KE Projektu pn. Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany - Nr CCI 2005/PL/16/C/PE /014
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w realizowanym Projekcie pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”, w zakresie nie objętym realizowanym obecnie Kontraktem pomocowym - „Inżynier Kontraktu. Rozszerzony zakres robót w Projekcie, których nie obejmuje obecnie realizowany kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu, wynika ze złożonego przez Beneficjentów grupy projektów wniosku o zmianę decyzji Komisji Europejskiej w celu wykorzystania powstałych oszczędności finansowych w Projekcie w stosunku do pierwotnej DKE o dofinansowaniu. 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w części 3 SIWZ
Tryb: Przetarg Nieograniczony
Data zamieszczenia: 2010-01-27
Data zakończenia: 2010-02-08
Ostatnia modyfikacja: 2010-01-27
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *