PGKiM Sp. z o.o. - marzec 2020
KONTRAKT S2a Dostawa pompowni przydomowych dla systemu kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Staszów
Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości szacunkowej zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanego na podstawie art. 11ust 8 ustawy Pzp, prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa 106 kompletów pompowni z pompami wyporowymi dla kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Staszów.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- Główny przedmiot: Pompy do ścieków 42-12-22-20-8
- Dodatkowe przedmioty: Układy hydrauliczne 42-12-22-10-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
Tryb: Przetarg Nieograniczony
Data zamieszczenia: 2010-06-18
Data zakończenia: 2010-07-30
Ostatnia modyfikacja: 2010-06-18
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *