PGKiM Sp. z o.o. - kwiecień 2020
KONTRAKT W-05: Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – etap II”.
Działania informacyjne i promujące realizację Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – etap II”w zakresie 3 kontraktów, w tym 2 kontrakty na roboty budowlane i 1 kontrakt na dostawy: a) 12 sztuk tablic informacyjnych zgodne z aktualnymi ”Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020”/„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Tablice informacyjne muszą być ustawiane na terenie Miasta i Gminy Staszów, w miejscu realizacji robót budowlanych w miejscowościach wymienionych w pkt 2.1. a) i b), b) 12 sztuk tablic pamiątkowych, w tym: - tablica pamiątkowa mosiężna - 1 szt., - tablice pamiątkowe z innych materiałów - 11 szt., c) sponsorowane artykuły prasowe informujące społeczeństwo o zakresie prac, korzyściach oraz źródłach finansowania robót, d) zorganizowanie konferencji, d) przygotowanie broszury (folder) ogólno-informacyjnej o Projekcie w nakładzie 200 szt., e) przygotowanie broszury(folder) podsumowującej zakończony Projekt w nakładzie 300 szt., f) przygotowanie w lokalnych środkach masowego przekazu - radio (Kielce), TV ( Kielce) krótkich ( 1-2 minutowych) bloków poświęconych realizowanemu Projektowi, g) przygotowanie profesjonalnego materiału filmowego - dokumentacja przebiegu realizacji każdego z kontraktów robót budowlanych .
Tryb: Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia: 2017-07-03
Data zakończenia: 2017-07-12
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-03
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *