PGKiM Sp. z o.o. - lipiec 2019
Remont komunalnych budynków mieszkalnych. Nr referencyjny: 2018/RB/09
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu komunalnych budynków mieszkalnych w Staszowie: Zadanie 1. Staszów ,ul Szpitalna 37 : Malowanie korytarzy, klatek schodowych, przebudowa kanałów wentylacyjnych, schody ,Staszów ul .Klejowa 10: Przebudowa komina spalinowego. Zadanie 2.Staszów,ul.Kościelna 17: Wykonanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich, schody. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i niezbędnych dostaw do wykonania przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom, wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowo-wykonawcza, przedmiary robót stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Tryb: Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia: 2018-10-12
Data zakończenia: 2018-10-29
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-12
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *