Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:

a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

Szczegóły dot. postępowania znajdują się w poniższych załącznikach

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 16.02.2023

Data zakończenia: 23.02.2023

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zapytanie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC
Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:

a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

Szczegóły dot. postępowania znajdują się w poniższych załącznikach

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 03.02.2023

Data zakończenia: 08.02.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
  • Zapytanie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC