Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że z dniem 20 stycznia 2021 wprowadza Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Szczegóły regulaminu zawiera poniższy załącznik.