Informacje dla klientów PGKiM Sp. z o.o.

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi na terenie Cmentarza Komunalnego w Staszowie przez PGKiM Sp. z o.o. zwracamy się do osób odwiedzających cmentarz o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu miejsca prowadzenia prac. Dziękujemy. Więcej informacji.

Cennik usług

PGKiM Sp. z o.o. świadczy usługi: odbioru i transportu odpadów komunalnych, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, pielęgnacji zieleni, obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Harmonogramy odbioru 2024 rok

Dla poszczególnych gmin zostały przygotowane harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych

Zgłoszenie odbioru odpadów

Dane kontaktowe dla osób chcących zgłosić odbiór odpadów z firm i instytucji posiadających indywidualną umowę z PGKiM Sp. z o.o. tel.: 15 864 26-41

Inwestycje PGKiM Sp. z o.o. fotowoltakia, modernizacja ujęcia wody i sieci

PGKiM Sp. z o. o. przeprowadza modernizację ujęć wody i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestujemy również w instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą na obniżenie kosztów energii elektrycznej.