Informacje dla klientów PGKiM Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy ważne informacje dla klientów: Druki, Harmonogramy odbioru odpadów, formularze.

Cennik usług

PGKiM Sp. z o.o. świadczy usługi: odbioru i transportu odpadów komunalnych, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, pielęgnacji zieleni, obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Harmonogramy odbioru 2023

Dla poszczególnych gmin zostały przygotowane harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych

Zgłoszenie odbioru odpadów

Dane kontaktowe dla osób chcących zgłosić odbiór odpadów z firm i instytucji posiadających indywidualną umowę z PGKiM Sp. z o.o. tel.: 15 864 26-41

Informacja o udzielonym wsparciu z WFOŚiGW w Kielcach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że obecnie realizuje następujące zadanie inwestycyjne: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości gminy Staszów”, które dofinansowano w formie pożyczki w kwocie 3 000 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.