Zakład Usług Komunalnych Transportu i Gospodarki Materiałowej

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, sprzedaży gazu propan-butan w butlach 11kg, usług transportowych i wynajem sprzętu budowlanego, administracja cmentarzem komunalnym, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenia gospodarki materiałowej w spółce. W okresie zimowym ZUK świadczy usługi z zakresu zimowego utrzymania ulic, chodników i dróg publicznych.

Wysypisko odpadów komunalnych Staszów-Pocieszka zostało przekazane do użytku w 1989 r. Powierzchnia wysypiska wynosi 3,98 ha. Zlokalizowane jest w wyrobisku piasku znajdującym się 2,5 km na północ od Staszowa i ok. 0,5 km na wschód od drogi Staszów-Sztombergi. Składowisko to przyjmuje odpady z miasta i gminy Staszów oraz gmin sąsiadujących. Minimalizację wpływu składowiska na środowisko osiągnięto poprzez odpowiednią jego lokalizację i konstrukcję oraz przestrzeganie reżimów technologicznych składowania odpadów. Na wysypisku prowadzony jest rejestr pojazdów przywożących odpady oraz ich ilość. Odpady są częściowo segregowane co w znacznym stopniu zmniejsza ilość odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania. Wysypisko w Pocieszce jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wykaz świadczonych usług

1 .Wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą w celu wycinki lub pielęgnacji drzew, usuwania nawisów śnieżnych.
2. Mechaniczne zamiatanie placów i chodników
3. Odśnieżanie mechaniczne placów i ulic
4. Koszenie trawy. Posiadamy profesjonalny sprzęt m. in. kosiarki samojezdne zbierające, kosy spalinowe, kosiarki bijakowe, kosiarki rotacyjne.
5. Wynajem wywrotki
6. Wynajem rębaka wraz z operatorem i obsługą
7. Usługi koparką i minikoparką
8. Usługi asenizacyjne i czyszczenia sieci kanalizacyjnych

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu ZUK pod numerem telefonu 15 864 26-41

Szczegółowy wykaz świadczonych usług wraz z cenami znajduje się w cenniku – Cennik