Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm.z o.o. świadczy usługi w zakresie: odbioru i transportu odpadów komunalnych, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, pielęgnacji zieleni, obsługi wspólnot mieszkaniowych i mieszkaniowych zasobów gminy. Poniżej zamieszczamy informację o cenach poszczególnych usług.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Usług Komunalnych Transportu i Gospodarki Materiałowej

Dział Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami