Przebudowa dachu na budynku usługowo – administracyjnym przy ul. Wschodniej 13 w Staszowie

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Przebudowa dachu na budynku usługowo – administracyjnym przy ulicy Wschodniej 13 w Staszowie, wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną, stosownymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszelkich Wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady (gwarancji) oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

Data i tryb przetargu

Tryb: Zaproszenie do składania ofert

Data zamieszczenia: 15.11.2022

Data zakończenia: 22.11.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie do składania ofert – PDF
  • Załącznik nr 1 – PDF
  • Załącznik nr 2 – PDF
  • Załącznik nr 3 – DOC
  • Załącznik nr 4 – ODT
  • Załącznik nr 5 – ODT