Informacja o udzielonym wsparciu z WFOŚ w Kielcach w 2011 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że w roku 2011 zrealizowało następujące zadania inwestycyjne, które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
1. Projekt 2 – Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji dla Gminy Staszów będący częścią grupy projektów: Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany – dofinansowanie w wysokości 5 074 526,00 zł
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ogrody w Staszowie – dofinansowanie w wysokości 714 230,32 zł

Informacja o udzielonym wsparciu z WFOŚ w Kielcach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że obecnie realizuje następujące zadanie inwestycyjne: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości gminy Staszów” które dofinansowano w formie pożyczki w kwocie 3 000 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.