Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dostawy realizowane będą transportem na ryzyko i koszt Wykonawcy – miejsce dostaw ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 27.11.2022

Data zakończenia: 04.01.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – ODT
  • Załącznik nr 2 – ODT
  • Załącznik nr 3 – ODT
Informacja o udzielonym wsparciu z WFOŚ w Kielcach w 2011 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że w roku 2011 zrealizowało następujące zadania inwestycyjne, które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
1. Projekt 2 – Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji dla Gminy Staszów będący częścią grupy projektów: Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany – dofinansowanie w wysokości 5 074 526,00 zł
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ogrody w Staszowie – dofinansowanie w wysokości 714 230,32 zł

Informacja o udzielonym wsparciu z WFOŚ w Kielcach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że obecnie realizuje następujące zadanie inwestycyjne: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie miejscowości gminy Staszów” które dofinansowano w formie pożyczki w kwocie 3 000 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust 2 i art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 13.01.2022 roku ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20.12.2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj więcej
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24C ust. 2 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 07.07.2019 roku ulegają zmianie stawki za dostawę wody i odprowadzone ścieki.
Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RET.070.240.2018 z dnia 28.06.2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nowa stawka za dostawę wody wynosi 3,46 zł/m3 netto
Nowa stawka za odprowadzanie ścieków wynosi 10,40 zł/m3 netto
Stawka dopłaty do ścieków pozostaje bez zmian.

Czytaj więcej
Informacja dot. zmiany taryfy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie nr KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku z dniem 13.01.2023 roku zmianie ulegają stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat abonamentowych.