Opracowanie Programu Funkcyjno-Użytkowego dla realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie PGKiM w Staszowie”

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na ternie PGKiM w Staszowie”.
Przedmiotem PFU jest budowa instalacji fotowoltaicznych w lokalizacji:

 • PGKiM Staszów dz. 2039/1, Wiązownica Duża, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 35-36 kWp.
 • PGKiM Staszów, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 49-50 kWp.
 • PGKiM Staszów, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 49-50 kWp.
 • PGKiM Staszów dz. 24/1, ul. Rzeczna, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 25 – 26 kWp.
 • Przedmiotem PFU jest budowa instalacji fotowoltaicznych w lokalizacji:
 • PGKiM Staszów dz. 327/2 Wola Osowa, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 15 -16 kWp.
 • PGKiM Staszów dz. 237/4, 237/7 Sztombergi, 28-200 Staszów – instalacja na gruncie o mocy 34-35 kWp.
 • PGKiM Staszów, Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów – instalacja na dachu hali montażowej o mocy 49-50 kWp.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 02.03.2023

Data zakończenia: 06.03.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC

Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:

a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

Szczegóły dot. postępowania znajdują się w poniższych załącznikach

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 16.02.2023

Data zakończenia: 23.02.2023

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
Dostawa paliw płynnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:

a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora

Szczegóły dot. postępowania znajdują się w poniższych załącznikach

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 03.02.2023

Data zakończenia: 08.02.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych oraz napoi dla pracowników PGKiM Sp. Gminy z o.o. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych oraz napoi dla pracowników PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dostawy realizowane będą transportem na ryzyko i koszt Wykonawcy – miejsce dostaw ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 04.01.2023

Data zakończenia: 13.01.2023

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – ODT
 • Załącznik nr 2 – ODT
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dostawy realizowane będą transportem na ryzyko i koszt Wykonawcy – miejsce dostaw ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 04.01.2023

Data zakończenia: 11.01.2023

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – ODT
 • Załącznik nr 2 – ODT
 • Załącznik nr 3 – ODT
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dostawy realizowane będą transportem na ryzyko i koszt Wykonawcy – miejsce dostaw ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 27.11.2022

Data zakończenia: 04.01.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – ODT
 • Załącznik nr 2 – ODT
 • Załącznik nr 3 – ODT