Informacja dot. zmiany taryfy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie nr KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku z dniem 13.01.2023 roku zmianie ulegają stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat abonamentowych.