Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust 2 i art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 13.01.2022 roku ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20.12.2021 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj więcej
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24C ust. 2 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dniem 07.07.2019 roku ulegają zmianie stawki za dostawę wody i odprowadzone ścieki.
Nowe taryfy zostały zatwierdzone decyzją NR KR.RET.070.240.2018 z dnia 28.06.2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nowa stawka za dostawę wody wynosi 3,46 zł/m3 netto
Nowa stawka za odprowadzanie ścieków wynosi 10,40 zł/m3 netto
Stawka dopłaty do ścieków pozostaje bez zmian.

Czytaj więcej
Informacja dot. zmiany taryfy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie nr KR.RZT.70.377.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku z dniem 13.01.2023 roku zmianie ulegają stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat abonamentowych.