Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dostawy realizowane będą transportem na ryzyko i koszt Wykonawcy – miejsce dostaw ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 27.11.2022

Data zakończenia: 04.01.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – ODT
  • Załącznik nr 2 – ODT
  • Załącznik nr 3 – ODT