Kontakt

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

NIP: 8660001412, REGON: 830251455, KRS: 0000148363

Numery kont bankowych
Bank Spółdzielczy Staszów: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Bank Pekao S.A.: 63 1240 2803 1111 0000 3290 1485

Telefon: 15 864 26-41, 15 864 26-42
Fax.: 15 864 26-43
E-mail: sekretariat@pgkim.pl

Informacja całodobowa i zgłaszanie awarii wodociągowych: 15 864 29 73

Oczyszczalnia Staszów – Zgłaszanie awarii kanalizacyjnych 15 864 31 16

W sprawach skarg i wniosków Zarząd Spółki przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Spółki codziennie od 7:00 do 15:00

Numery wewnętrzne:

Administracja
Sekretariat32
Biuro obsługi klienta38
Kadry / Płace39
Zakład usług komunalnych Transportu i Gospodarki Materiałowej
Kierownik ZUK / Zastępca kierownika ZUK37
Ochrona środowiska36
Zaopatrzenie58
Usługi cmentarne53
Magazyn47
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik ZWK55
Zastępca kierownika ZWK56
Obsługa dot. ZWK51
Dział Zamówień Publicznych Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
Kierownik ZIN44
Obsługa wspólnot mieszkaniowych44
Obsługa zasobów Gminy45, 49
Dział Księgowy
Główny Księgowy41
Windykacja40, 43
Rozliczania41, 42
BHP48
Informatyk54