Zakup i montaż ogrodzenia betonowego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i montaż ogrodzenia betonowego z płyt pełnych na składowisku odpadów w Staszowie ul. Pocieszka”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 25.05.2023

Data zakończenia: 12.06.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC

Dostawa środków czystości (ręczniki)

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków czystości (ręczniki) dla pracowników PGKiM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 17.05.2023

Data zakończenia: 30.05.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • RODO – PDF

Dostawa środków czystości

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków czystości dla pracowników PGKiM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 17.05.2023

Data zakończenia: 30.05.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • RODO – PDF

Wykonanie oceny stanu technicznego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie oceny stanu technicznego studni głębinowej Nr 1 Radzików II wraz z określeniem kosztów oraz zakresu koniecznych prac renowacyjnych”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 13.04.2023

Data zakończenia: 21.04.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC

Wykonanie trzech przewodów wentylacyjnych i jednego dymowego

Wykonanie trzech przewodów wentylacyjnych i jednego dymowego dla poniższych zadań:

 • wykonanie instalacji ppoż, uszczelnienie przewodów spalinowych – Wiśniowa Poduchowna – kontener mieszkalny
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki – Staszów ul. Armii Krajowej 17
 • Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu łazienki – Staszów ul. Opatowska 5

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 14.03.2023

Data zakończenia: 21.03.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC