Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz tonerów dla potrzeb PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz tonerów dla potrzeb PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 23.11.2023

Data zakończenia: 14.12.2023

Status: w trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOCX
 • Załącznik nr 2 – XLSX
 • Załącznik nr 3 – ODS

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania o mocy 15KW – 5 generacji w miejscowości Sztombergi 54/1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania o mocy 15KW – 5 generacji w miejscowości Sztombergi 54/1.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 20.11.2023

Data zakończenia: 24.11.2023

Status: w trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
Systematyczna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników PGKiM Sp. Gminy z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Systematyczna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników PGKiM Sp. Gminy z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r.”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 03.11.2023

Data zakończenia: 24.11.2023

Status: w trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Załącznik nr 2 – ODT
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629/16, 5629/19, 5629/22, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 26.10.2023

Data zakończenia: 24.11.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Ogłoszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – PDF
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629/16, 5629/19, 5629/22, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 25.09.2023

Data zakończenia: 20.10.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Ogłoszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – PDF
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629/16, 5629/19, 5629/22, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 07.06.2023

Data zakończenia: 08.08.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – PDF
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i montaż ogrodzenia betonowego z płyt pełnych na składowisku odpadów w Staszowie ul. Pocieszka”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 25.05.2023

Data zakończenia: 12.06.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC

Dostawa środków czystości (ręczniki)

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków czystości (ręczniki) dla pracowników PGKiM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 17.05.2023

Data zakończenia: 30.05.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • RODO – PDF

Dostawa środków czystości

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków czystości dla pracowników PGKiM Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 17.05.2023

Data zakończenia: 30.05.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • RODO – PDF

Wykonanie oceny stanu technicznego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie oceny stanu technicznego studni głębinowej Nr 1 Radzików II wraz z określeniem kosztów oraz zakresu koniecznych prac renowacyjnych”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 13.04.2023

Data zakończenia: 21.04.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zapytanie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC