Druki i Formularze

ZUK – Zakład Usług Komunalnych Transportu i Gospodarki Materiałowej

Kontakt telefoniczny ZUK 15 864 26-41 lub 15 864 26-42 numery wewnętrzne 36, 37, 38

ZWK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zlecenie wykonania prac związanych z siecią wodociągowo – kanalizacyjną – Pobierz plik PDF
  • Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – dla firm i instytucji –Pobierz plik PDF
  • Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – odbiorcy indywidualni – Pobierz plik PDF
  • Wniosek na wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Pobierz plik PDF
  • Wniosek na wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków – Pobierz plik PDF
  • Wniosek o montaż podlicznika – Pobierz plik PDF
  • Protokół zdawczo – odbiorczy do umowy na dostawę wody – Pobierz plik PDF
  • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza – Pobierz plik PDF

Kontakt telefoniczny ZWK 15 864 26-41 lub 15 864 26-42 numery wewnętrzne 51

ZIN – Dział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami