Instalacja biologicznego uzdatniania wody

W dniu 12.10.2022 roku w komorze technicznej studni nr 1 ujęcie Radzików II przy ul. Rzecznej została uruchomiona instalacja systemu biologicznego uzdatniania wody, w skład którego wchodzą lampa bakteriobójcza UV, TMA TM5 wraz z systemem sterującym oraz automatyczna pompa dozująca podchloryn ETATRON. Zastosowane rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie ujmowanych wód podziemnych przed skażeniem biologicznym. Przeprowadzona inwestycja została pozytywnie oceniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie decyzją z dnia 26.01.2023 oraz decyzją z dnia 07.02.2023 nr sprawy NHS9020.11.11.2022 roku.

Renowacja ujęcia wody Radzików II studnia nr 1

W ramach realizowanych inwestycji zmierzających do poprawienia jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Staszów, w dniach 09 – 25.10.2023 – roku przeprowadzono regenerację ujęcia wody pitnej Radzików II studnia nr 1. Roboty specjalistyczne wykonywane zostały przez firmę GWE POL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Instalacje fotowoltaiczne

W drugiej połowie lutego 2024 roku rozpoczęto montaż instancji PV na następujących obiektach PGKiM w Staszowie

  • siedziba Spółki Wojska Polskiego 3,
  • studnia nr 1 ujęcie Radzików II, ul. Rzeczna,
  • studnia nr 1 ujęcie Radzików I, Rakowska 33
  • ujęcia wody w Woli Osowej
  • ujęcie wody w Sztombergach
  • oczyszczalnia ścieków w Staszowie, Kościuszki 87
  • oczyszczalnia ścieków w Wiązownicy

Instalacja wykonywana jest na podstawie Umowy 1/10/23/PSZCZ z dnia 16.10.2023 roku Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji PV w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwzięci „PIERWSZY ETAP W STRONĘ WDRAŻANIA ZIELONEJ ENERGII W PGKIM STASZÓW”. Wykonawcą jest EkoEnergia Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków komunalnych.