Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonuje instalacje wodociągowo kanalizacyjne, montaż urządzeń pomiarowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakład wodociągów obsługuje 15,6 km magistrali wodociągowej, 55,5 km sieci rozdzielczej w mieście, 114,2 km sieci rozdzielczej na wsi, 50,3 km przyłączy wodociągowych. Zakład posiada w eksploatacji 4 studnie: dwie w Staszowie: Radzików I i Radzików II, oraz w Sztombergach i w Woli Osowej w skład których łącznie wchodzi 11 studni głębinowych. Oczyszczalnia ścieków i przepompownie obsługują 30,6 km sieci kanalizacyjnej ora 9,8 km przyłączy, w tym około 850 szt. studzienek kanalizacyjnych. Zajmuje się utrzymaniem drożności sieci kanalizacyjnej, wykonywaniem na zlecenie UMiG w Staszowie prac przy czyszczeniu kanalizacji burzowej ponadto wraz z pracownikami ujęcia wody prowadzi wymianę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco następujące prace: obsługa urządzeń mechanicznych, prasowanie osadu, czyszczenie krat i piaskowników, obsługa urządzeń elektrycznych i pneumatyki, konserwacja i naprawa urządzeń. Przepompownie wyposażone są w nowoczesny system monitoringu wykorzystujący pakietową transmisję danych (GPRS)

Szczegółowy wykaz świadczonych usług wraz z cenami znajduje się w cenniku – Cennik

Mapa sieci wodociągowej

Pełny ekran