Poniżej zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok z Gmin obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. W 2023 roku obsługujemy Gminy: Rytwiany, Nowy Korczyn, Stopnica.

Gmina Staszów

Gmina Rytwiany

Gmina Stopnica

Gmina Nowy Korczyn