Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Staszowie zajmuje się administrowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych.

W zasobach, którymi administrujemy znajdują się:

  1. mieszkania komunalne i socjalne,
  2. lokale użytkowe,
  3. mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie eksploatacji budynków komunalnych i lokali użytkowych zajmuje się:

  1. zawieraniem umów najmu lokali mieszkalnych,
  2. wystawianiem faktur VAT,
  3. dbaniem o stan techniczny budynków i lokali,
  4. prowadzeniem przeglądów technicznych tych obiektów,
  5. prowadzeniem corocznej, wymaganej przepisami sprawozdawczość,
  6. prowadzeniem windykacji należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.