REGULAMIN „KONKURSU BUTELKOWEGO” REALIZOWANEGO W STASZOWIE PODCZAS IMPREZY PN. „SYLWESTER 2022”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
 2. Konkurs zostanie ogłoszony słownie podczas trwania imprezy pn. „Sylwester 2022” o godz. 23.00 w Rynku w Staszowie, a informacja o nim będzie wielokrotnie powtarzana do godz. 0.30 dnia 01.01.2023r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.01.2023r. o godz. 0.30.
 4. Zasady konkursu: uczestnicy imprezy powinni puste butelki wrzucić do wskazanego kontenera na odpady a kartkę z następującymi informacjami: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, nr telefonu należy umieścić w  oznaczonym pudełku znajdującym się w pobliżu kontenera na puste butelki w godzinach: od 23.00 (31.12.2022r.) do 0.30 (01.01.2023r.).
 5. Komisja o godz. 0.30 ze wskazanego pudełka wylosuje 3 kartki zawierającą powyższe informacje. Kartki nie zawierające pełnych informacji nie biorą udziału w losowaniu.
 6. Osoby wylosowane otrzymują nagrodę pieniężną (lub rzeczową) o wartości 150,00 zł każda.
 7. W skład komisji losującej wchodzą przedstawiciele organizatora oraz 1 osoba z publiczności.
 8. Uczestnikiem konkursu nie mogą być:
 9. pracownicy PGKiM oraz członkowie ich najbliższej rodziny,
 10. osoby małoletnie.
 11. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna akceptująca zapisy niniejszego regulaminu.
 12. Zwycięzcy wyrażają zgodę na podanie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania do wiadomości publicznej.
 13. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie PGKiM w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, Staszowskiego Ośrodka Kultury, ul. Parkowa 6, na stronie www.sok.info.pl oraz http://pgkim.pl, www.staszow.pl
 14. Udział w konkursie oznacza akceptację przez uczestnika zapisów niniejszego regulaminu.
 15. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się pod poniższym adresem internetowym. Informacja RODO PDF

Staszów, 30.12.2022r.