Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629t16, 5629119, 5629122, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 17.05.2022

Data zakończenia: 31.05.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – PDF