Zakup i montaż ogrodzenia betonowego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i montaż ogrodzenia betonowego z płyt pełnych na składowisku odpadów w Staszowie ul. Pocieszka”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 25.05.2023

Data zakończenia: 12.06.2023

Status: W trakcie

Załączniki
  • Zapytanie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC