Prace na terenie cmentarza komunalnego

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi dotyczącymi odprowadzenia wód opadowych na cmentarzu komunalnym, osoby odwiedzające groby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.