Zapytanie ofertowe dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Przedmiotem niniejszego zapylania jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:
a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora. – szacunkowa ilość do dnia 31.12.2022 r. około 8 000L
b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora: – szacunkowa ilość do dnia 31.12.2O22r. około 7 000L

Wskazane ilości są poglądowe, w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 26.04.2022

Data zakończenia: 27.04.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC