Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629t16, 5629119, 5629122, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 27.04.2022

Data zakończenia: 11.05.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – PDF
Zapytanie ofertowe dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Przedmiotem niniejszego zapylania jest sukcesywna dostawa następujących paliw płynnych:
a) benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PN-EN228 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora. – szacunkowa ilość do dnia 31.12.2022 r. około 8 000L
b) oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy z dystrybutora: – szacunkowa ilość do dnia 31.12.2O22r. około 7 000L

Wskazane ilości są poglądowe, w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 26.04.2022

Data zakończenia: 27.04.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC
Zapytanie ofertowe dot. sprzedaży pojazdów

Przedmiotem niniejszego zapylania jest sprzedaż samochodów będących własnością spółki.
1. Samochód specjalistyczny Star 742
2. Volkswagen transporter 1.9D

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 26.04.2022

Data zakończenia: 05.05.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC
Zakup pieca centralnego ogrzewania

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieca centralnego ogrzewania spełniającego wymagania określone w załączniku nr 2.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 14.04.2022

Data zakończenia: 21.04.2022

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC
  • Załącznik nr 2 – PDF
  • Załącznik nr 3 – DOCX