Sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629/16, 5629/19, 5629/22, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 21.04.2023

Data zakończenia: 09.05.2023

Status: Odwołany

Załączniki
  • Zaproszenie – PDF
  • Załącznik nr 1 – PDF
  • Inf. o odwołaniu przetargu – PDF
Wykonanie oceny stanu technicznego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie oceny stanu technicznego studni głębinowej Nr 1 Radzików II wraz z określeniem kosztów oraz zakresu koniecznych prac renowacyjnych”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 13.04.2023

Data zakończenia: 21.04.2023

Status: W trakcie

Załączniki
  • Zapytanie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC