Wykonanie oceny stanu technicznego

PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie oceny stanu technicznego studni głębinowej Nr 1 Radzików II wraz z określeniem kosztów oraz zakresu koniecznych prac renowacyjnych”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb: Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP

Data zamieszczenia: 13.04.2023

Data zakończenia: 21.04.2023

Status: W trakcie

Załączniki
  • Zapytanie – PDF
  • Załącznik nr 1 – DOC