Sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowskiej w Staszowie

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Rakowskiej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5629/16, 5629/19, 5629/22, o łącznej powierzchni 0,5649 ha, objętej Księgą Wieczystą KI1A/00043928/0, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Data i tryb przetargu

Tryb: Ogłoszenie

Data zamieszczenia: 25.09.2023

Data zakończenia: 20.10.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Ogłoszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – PDF
Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 11.09.2023

Data zakończenia: 19.09.2023

Status: w trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Przedmiar – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF
Badanie sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. za rok 2023 i 2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Badanie sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. za rok 2023 i 2024

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 25.08.2023

Data zakończenia: 04.09.2023

Status: rozstrzygnięty

Załączniki
 • Zapytnie – PDF
Prace remontowe w budynku przy ul. Szpitalnej 37b

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Remont dachu w celu zlikwidowania przecieków, wykonanie odgrzybienia w budynku w Staszowie przy ul. Szpitalnej 37B (lokal nr 1) oraz wykonanie remontu opaski wokół budynku.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 22.08.2023

Data zakończenia: 04.09.2023

Status: Rozstrzygnięty

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Przedmiar – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Informacja o wyborze – PDF
Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 22.08.2023

Data zakończenia: 04.09.2023

Status: unieważniony

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Przedmiar – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Unieważnienie – PDF
Zakup sprężarki tłokowej wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb warsztatu mechanicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup sprężarki tłokowej wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb warsztatu mechanicznego.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 21.08.2023

Data zakończenia: 23.08.2023

Status: unieważniony

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Formularz ofertowy – DOC
 • Inf. o unieważnieniu – PDF
Prace remontowe w budynku przy ul. Szpitalnej 37b

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Remont dachu w celu zlikwidowania przecieków, wykonanie odgrzybienia w budynku w Staszowie przy ul. Szpitalnej 37B (lokal nr 1) oraz wykonanie remontu opaski wokół budynku.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 07.08.2023

Data zakończenia: 16.08.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Przedmiar – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Unieważnienie – PDF
Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Remont ganku oraz balkonu mieszczącego się w Staszowie przy ul. Krakowskiej 8a

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 07.08.2023

Data zakończenia: 16.08.2023

Status: Unieważniony

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Przedmiar – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC
 • Unieważnienie – PDF
Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników PGKiM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na ofertę ubezpieczenia grupowego dla pracowników Spółki.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym zapytaniu.

Data i tryb przetargu

Tryb:

Data zamieszczenia: 18.07.2023

Data zakończenia: 01.08.2023

Status: W trakcie

Załączniki
 • Zaproszenie – PDF
 • Załącznik nr 1 – DOC